Skader


Opstår der en akut skade i lejligheden f.eks. vand-, eller brandskade, hvor der sker beskadigelse af ejendommen eller dens installationer, skal der omgående rettes henvendelse til udlejer. ​ Udenfor normal åbningstid kan følgende firmaer kontaktes ved behov for hjælp til akut skade.

El-problemer: 
Schellerup El-teknik på tlf. 4072 4548 ​

VVS-problemer:
Blik & VVS Aalborg på tlf. 9814 1900 ​

Vicevært:
Vores vicevært kan træffes udenfor normal arbejdstid på tlf. 2991 3972 - ved en absolut akut skade. ​

En akut skade kan f.eks. være sprængt vandrør, en stormskade eller andet der medfører følgeskade på/i ejendommen.

Ved ikke akutte skader kontaktes udlejer via e-mail eller telefonisk i åbningstiden . Hvis det vurderes, at et opkald ikke er akut, gør vi opmærksom på, at lejer selv hæfter for regning til håndværker.

Er der sket en skade inde lejemålet, som skyldes manglende vedligeholdelse eller forkert brug, skal du som lejer selv betale for udbedring af skaden, uanset om du eller udlejer har vedligeholdelsespligten. Sådanne skader kunne fx være en smadret rude, skader på installationer (fx en ødelagt stikkontakt) samt skader på sanitet.

INDBRUD
Sker der indbrud i opgangen eller kælder m.v., kontaktes udlejer, sådan at vi kan få udbedret skaderne hurtigst muligt. Tegn en indboforsikring, så du er forsikret ved et evt. indbrud og tyveri i lejlighed eller kælder/kælderrum.